Dünya Finansal Araçlarında UZMANLARI
> 5 000 000 000 USD

Yapılan anlaşma hacmi

> 1000

Yapılan anlaşma sayısı

> 700

Müşteri

209

Ülke

Bir istek bırak

Ticaret danişmanlik görevleri

Modern iş zorlu ekonomik gerçeklikleri izliyerek, durmadan yeni bir formlar alıyor, problemleri çözmekte metodlar ve alternatif yollar arıyor, değerlerle noktaların sistemini değiştiriyor. Eğer siz işinizi yeni, daha yüksek kaliteli dereceye çıkarmak, marka cirosunu, gelirini, fiyatını arttırmak,  istyorsanız, müşterilerin maksimum çemberinin pazar davranışını etkili yönetime tesirli şirketin ticaret stratejisi hizmetlerimizin ticaret danışmanlığı çerçevesinde  hazırlanacaktır. Her şirketin başarılı olmasının asıl şartı hem ürün ve hizmetin satış sisteminde hem potansiyel müşteri veya mevcut müşteri ile bireysel iletişimde stratejik anlamı belirlemektir.

Ticaret danışmanlık hizmetleri

Trade consulting dış uzmanların yardımıyla şirketin iç işlerini yönetim ve idare etmesidir. Bizim uzmanlarımız kendi alanında profesyoneldirler ve şirketteki hataların nedenini hemen tanıma ve bu problemler için optimal bir çözüm sistemi önerme kapasitesine sahiptirler. Genellikle, şirket yönetimi ancak genişlemeye karar verdiğinde, ticaret danışmanlığı hizmetlerine başvuruyor. Bu planın gerçekleşmesi için önceden bulunan yeni uzmanlar lazım, sonra onları işe almak ve birkaç ay eğitim vermek ve görevin yapılmasını kontrol etmek lazım, ancak ondan sonra onlara zor görevler verilebilir. Tüm bu hareketler, yönetimin şirketi genişletme maksadın gerçekleştirilmesinin başarılı sonucunu daha garanti etmiyor.  Gelişmekte olan şirketlerin neredeyse buna zamanı yok.

Bununla birlikte, kaybedeceği zaman ticaret danışmanlığı hizmetlerine başvuruyorlar:
şirket kötü durumda ve iç kaynak, deneyim, bilgi eksikliği nedeniyle problemlerle kendisi başa çıkamayacak. Bu durumda, hem ticaret danışmanlığı, hem de yönetim danışmanlığı uygun olacaktır.

Ticaret danışmanlığı hizmetleri:

• Şirketlerin iş süreçlerinin güven yönetimi
• Stratejik planlamadan başlayarak ve reorganizasyon ile biten şirketin işini ‘yeniden yapılanması’
• Reorganizasyon, pazarlama stratejisinin optimizasyonu, etkili bir satış sistemi yaratmak
• Ürün çeşitliliği ve fiyatlandırma politikalarının optimizasyonu
• Satış ve tanıtım teknolojilerinin optimizasyonu
• Piyasada yeni markaların yaratılması ve piyasaya sürülmesi. Rebranding
• İşi yeniden kurma (şirketin iflası durumunda), kriz danışmanlığı
• Şirketleri birleştirme hizmetleri ve mülk edinme danışmanlığı
• Etkili bir müşteri ilişkileri yönetimi sisteminin (CRM) uygulanması.
• Şirketin müşteri odağını geliştirmek

İK yönetimi: personel danışmanlığı, yeniden eğitme, rasyonel liderlik tarzı olma, kurum kültürü oluşturmak.

Amaç ve hedeflerin paylaşılan bir vizyonunu,  etkili iş geliştirme yaklaşımları, stratejik kararlar ve uygulanması için planlar geliştirme.

Ticaret danışmanlığı hizmetleri ile aşağidakiler mümkündür:

1. Tüm finansal riskleri en aza indirme ve tahmin etme becerisine sahip bir işletme için stratejik bir plan oluşturma.

2. Kalkınma Stratejisi Tanımı, pazar tanıtımının gelişimi ve şirket konumlandırma, fiyat politikası oluşturma, ürün çeşitliliği ve ayrıca teklif edilen mal ve hizmetlerin satış taktiklerini içerir.

3. Kurumun müşterileri ile uygun ve sadık ilişkiler sistemi oluşturulması.

4. Kurumsal dağıtım sistemi oluşturma.

5. Organizasyonun işlevsel bölümlerinin oluşumunda veya optimizasyonunda personel danışmanlığı.

6. Branding (gerekirse, rebranding), şirketin tanıtımında danışmanlık yapmak, hizmet ve malların dış çekici görüntü imajını oluşturmak, medya planlamak

Bağımsız danışmanlarımız ürün pazarlama stratejisi geliştirebiliyor, temel satışların tanımını yapabiliyor, ayrıca çeşitli kanallar için bir marj politikası geliştirebiliyor, ürün çeşitliliğinin varlığı ve satışını tavsiye edebiliyorlar.

Bir ticaret stratejisinin geliştirilmesi, şirketin genel stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve şirketin ürün veya hizmet, tüketiciler, tedarikçiler ve rakiplerle ilgili politikasını belirler.

Ürün portföy ve marka sistemi yönetimi ticaret danışmanlığının bir diğer önemli yönüdür. Ürün ve marka listesinin analizini, sinerji sağlamak için portföy stratejisi geliştirmeyi ve portföy güçlendirme yönünü belirlemeyi sağlar.

Reklam ve tanıtım politikalarında ticaret danışmanlığı, marka yaratma, adlandırma, reklam şekillerini, yüzlerini, imajları, ambalajları ve etiketleri hazırlama, ayrıca branding veya mevcut ticari markanın rebrandingini geliştirme hizmetlerini teklif ediyor.

Müşterilerle ilişkiler - ticaret danışmanlığının dayandığı temel noktalardan biridir. Güvenilir ilişkileri doğru kurmak ve müşterilerin desteğini uzun zamana temin etmek yeteneğine her şirket sahip değildir. Genellikle böyle kurumların başında keskin yetenekli doğru bir yönetmen durur ve bilinçaltında bir projenin ve uygulamasının başarılı olacağını biliyor, ve başka bir projenin – tam tersine, tamamlama ve dikkatli analiz gerektirdiğini biliyor. Ancak içgüdünün başarısız olduğu durumlar vardır.

Ticari danışmanlık sırasında müşterinin bağlılık programlarına büyük önem vermek önemlidir. Bu şirketin faaliyetleri ile müşteri memnuniyetini arttırmak çok önemli bir görevdir. Bu nedenle, müşterilerimize müşteri ilişkilerinin özelliklerini incelemeye özel dikkat göstermelerini, hizmet sistemindeki sorun noktalarının ve bunların üstesinden gelme yollarının incelenmesini, şirketin faaliyetleri ile müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayan bir eylem programının yapılmasını ve uygulanmasını öneriyoruz.

Ticaret danışmanlığının amaçları:

• Şirketin stratejik amaç ve hedeflerinin tanımı
• Organizasyon yönetimi kalitesinin iyileştirilmesi
• Etkili iş süreçleri oluşturmak
• Ürün ve hizmet satışı artırmak
• Şirketin pazarda doğru konumlandırılması
• Pazar payını artırmak
• Tüm seviyelerde maliyetleri ve kayıpları azaltmak

Ticaret danışmanlığının görevleri:

•  Müşteri memnuniyetini artırmak
• Çalışanların bağlılığını artırmak
• Şirket gelir artışını sağlamak
• Özkaynak karlılığını artırmak
• Şirketin varlıklarının ciro artışı
• Şirketin esnekliğini ve değişen çevreye hızla cevap verebilme yeteneğini arttırmak.

Ticaret danışmanlığı aşamaları

Ticaret danışmanlığının aşamaları:

• İşveren’den bilgi alma ve analizi.
• Tüm görev hacminin değerlendirilmesi ve ayrıntılı çalışması

• İstenilen sonucu elde etmek için problemleri çözmek için bir eylem planı hazırlamak. Bir Değişikliği uygulamak için plan yapmak
• Oluşturulan stratejinin uygulanması ve gerçekleştirilmesi
• Kontrol ve çalışma. Orataya çıkan meselelerin çözülmesi

Ticari danışmanlık uzmanlarının şirket faaliyetlerine katılımı, onun pazardaki konumunu güçlendirmektedir. Bu tür bir entelektüel yardım, şirketin faaliyetlerine en etkili ve gerekli yatırım olarak kabul edilir.

< Eve geri dön

Bir istek bırak

Şirket hakkında

Liviera Investments Limited size ekonomik amaçlarınıza ulaşma yolunda yardım etmek için birçok finansal araçları kullanmada uzmanlaşıyor.

Aşağıdaki gibi finansal araçları üretiyoruz:

Akreditif Akreditif
Belgesel akreditifi Belgesel akreditifi
Bekleme L / C Bekleme L / C
Banka garantisi Banka garantisi
Fon onayı Fon onayı
Fonların onaylanması Fonların onaylanması
Varlıkların onaylanması Varlıkların onaylanması
Kaynakların onaylanması Kaynakların onaylanması

İsteğe bağlı hizmet:
Banka belgelerinin projelerini hazırlıyoruz ve SWİFT sisteminde de hizmet veriyoruz SWİFT sisteminde hizmet
Ticaret finansmanı Ticaret finansmanı
Faktoring Faktoring
Finansal danışmanlık Finansal danışmanlık
Ticaret danışmanlığı Ticaret danışmanlığı
IT danışmanlığı BT danışmanlığı
Gönderilen ürünler için ödenecek akreditif Gönderilen ürünler için ödenecek akreditif
Finansıman Finansman
Para kazanma Para kazanma

Aşağıdaki ülkelerle çok aktif bir şekilde çalışıyoruz:
Çin, Hindistan, Birleşik Arab Emirlikleri, Endonezya, Malezya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Nijerya, Singapur, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Gana, Güney Afrika, Türkiye ve diğer ülkeler.

Ekibimiz amaçlarınız için hizmet eder ve yüksek sonuçlar elde etmenize yardım edeceektir.
Biz, Liviera Investments Limited olarak sizin başarılı iş yapma arzunuza ulaşmanız için ilgilenir ve çabalarınızı başarılı yapmak için elimizden gelenin en iyisini yaparız.

Scheme of cooperation with Liviera Investments LimitedLiviera Investments Limited ile işbirliği planı

Ekibimiz şirketinizin uyumlu bir şekilde gelişmesi ve çalışması için en fazla bilgi ve tecrübeyi uygulayacaktır. Esas olarak diğer şirketlerden farklıyız, çünkü sözde değil icraatte finansal araçların iyi sonuçlar elde etmek için nasıl doğru bir şekilde kullanılacağını biliyoruz: çok sayıda kendi yüzüstü bırakılmış ve işletilen projeler başarılı iş işleyiş sürecini incelemeye imkan vermiştir.

Felsefe
Uzmanlarımız, herhangi bir işletmenin, dikkate alınması gereken çok sayıda nüanstan oluştuğunu bildiği için her işi ciddi olarak ele alıyorlar. Başarı yönergeleri mevcut değildir ve profesyonel becerilere sahip uzmanlarımız çok yakında başarıya ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Hizmetinizde sunduğumuz yenilikçi çözümleri buluyoruz!
 
Uzman bilgisi
Herhangi bir işletmeye çeşitli zorlukların eşlik ettiğini biliyoruz, ancak size her adımda yardımcı olmak için buradayız. Uzmanlarımız benzer profesyonel durumlardan geçtiler ve etkili bir iş süreci oluşturmada size yardımcı olabilirler.
Zengin deneyim ve bilgi birikimimiz var ve bu alanda uzmanız!
 
Bizim ağ:
İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Yeni Zelanda, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Malezya, Yunanistan, ABD, Kanada, Singapur, Belçika, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Gana, Güney Afrika, Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Macaristan.
 

Liviera Investments Limited — tüm ticari finansman projeleriniz için finansal ortağınızdır.

Hakkımızda daha fazla!

Öneriler

Bir istek bırak

İstek

Lütfen başvurunuzun detaylarını doldurunuz, mali müşavirimiz sizinle irtibata geçecektir.
Isim: *
E-mail: *
Telefon numarası (ülke kodu ile birlikte):
Finansal Araç veya Hizmet Seçin:
ek bilgi:
Have you contacted us before?
Name of your Trade Finance Manager (if applicable):